Ang TWSP ay sagot sa isyu ng “job skills missmatch.” Layunin nito na matiyak na ang “labor force requirement” ng industriya ay mapupunan.

Pumili sa mahigit 230 qualifications o training sa ilalim ng 18 sectors.

Kung ikaw ay…

  1. Hindi bababa sa labingwalong (18) taong gulang sa pagtatapos ng training program
  2. Filipino citizen

Pwedeng mag-avail ng…

  1. Libreng skills training
  2. Libreng assessment