Ang STEP ay programa ng TESDA para sa mga mamamayan na nagnanais magkaroon ng skills na magagamit sa pagnenegosyo o sariling hanapbuhay.

Pumili sa mahigit 70 qualifications o training sa ilalim ng STEP.

Kung ikaw ay…

  1. Hindi bababa sa labinlimang (15) taong gulang sa simula ng training program
  2. Filipino citizen

Pwedeng mag-avail ng…

  1. Libreng training at assessment
  2. Libreng entrepreneurship training
  3. Libreng starter tool kits